P.K Block Website

P.K Block Website

P.K Block Website

P.K Block Website

P.K Block Website

Ball Milt

គឺជាឧបករណ៍សំខាន់សំរាប់កិនវត្ថុ​ធាតុ​ដើម ដែលធ្វើឲ្យវត្ថុធាតុរំលាយចូលជាល្បាយសា​ច់​តែមួយនិងលំហូរចូលក្នុងម៉ាស៊ីនលាយ។

 

Pouring Mixert

ម៉ាស៊ីន Pouring Mixer សំរាប់ការលាយនូវវត្ថុធាតុ ​ម្សៅថ្មកំ​បោរ, ស៊ីម៉ង់ត៍, Slurry, Aluminum Powder​​ហើយបន្ទាប់មកចាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុង Mould Box.

 

Batching

Batching គឺ​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយ​ប្រ​ព័ន្ធ​កុំព្យួ​ទ័រ​ស្វ័យ​ប្រវត្ត​ដើម្បី​ធានាបាន​នូវទំហំ​ឥដ្ឋ​ដែល​សុ​ក្រឹត និង​រឹងមាំ​។

 

Mould Boxes

Mould Box ត្រូវបានដាក់ក្នុងបន្ទប់ Curing Room ដោយកំណត់ពេល​វេលាពី១ម៉ោងកន្លះទៅ២ម៉ោងកន្លះ បន្ទាប់មក​​ទាញ​វា​ចេញដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ។

 

Block Cake

ជាម៉ាស៊ីនក្នុងការកាត់តាមចលនាចង្វាក់រង្វិលជុំនៃ​រ​ទេះដែលវាកាត់តាមបណ្តោយជួរឈរ​និងទទឹងជួរ​ដេក​ហើយថែមទាំងអាចកំណត់ទំហំឥដ្ឋតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន។

 

The autoclave

ជា ឧបករណ៍រាងដូចស៊ីឡាំងវែងធំប្រើសំរាប់ចំហ៊ុយឥដ្ឋស្រាល

 

Our Visitors

Flag Counter